ENPLDE

TORONTO  
First Canadian Place
100 King Street West
Suite 5600
Toronto, ON M5X 1C9

T: (416) 644-5093
E: biuro@zafrangroup.pl

WARSZAWA  
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

T: +48 605 11 66 44
E: biuro@zafrangroup.pl

ZURICH  

Klosbachstr. 103
8032 Zurich

T: +41 43 222 59 00
E: biuro@zafrangroup.pl

Rozumiemy, że organizacje poszukują dziś liderów, którzy nie tylko posiadają branżowe czy funkcyjne doświadczenie, ale są strategami posiadającymi miękkie kompetencje przyszłości. W procesach zwracamy więc również uwagę na 10 kluczowych umiejętności - future skills, między innymi empatię, kreatywność czy nastawienie na rozwój (growth mindset). 

W wielu przypadkach, zwłaszcza w projektach specjalistycznych, wspieramy też klientów pracując na ich lukach kompetencyjnych. Na szczególnie płytkich rynkach, pozwala to na zbudowanie lub wzmocnienie krytycznych kompetencji kandydata zanim dołączy on do zespołu nowego pracodawcy.

Przygotowujemy kandydata zarówno do procesu rekrutacyjnego jak i do roli, którą ma objąć.

Zafran wspiera Klientów na następujących etapach Cyklu Życia Pracownika w organizacji (Employee Life Cycle):

1. Recruitment, Direct search, Executive Search,

2. Candidate Identification, Assessment & Validation - zaawansowane metody oceny, walidacji i identyfikacji Talentów,

3. Talent Mapping, Pooling & Resourcing – by pomoc twojej organizacji budować, zrównoważone, efektywnie zaplanowane zasoby,

4. Competency Gap Coaching  & Future, Soft Skills Coaching,

5. Pre-boarding, Onboarding & Leader Assimilation Workshops.

 

Copyright by Zafran Group © 1996 - 2022